Sözlükte "tanzimat" ne demek?

1. Sultan abdülmecit zamanında, 1839'da gülhane hattı hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.
2. Yönetimsel işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümü.

Tanzimat ne demek? (Ekonomi)

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında. Sultan Abdülmecit zamanında Gülhane Hatt-ı Hümayunu adı verilen bir fermanla uygulamaya konan reform hareketi. Amaç devlet yönetimini düzeltmek, İmparatorun yetkilerini sınırlandırmak ve yabancılara sağlanan bazı ayrıcalıklı hakları güvence altına almaktı. Tanzimat, Türkiye’de "Batılılaşma" hareketinin başlangıcı olarak kabul edilir.